Вхід на сайт 

Увійти Зареєструватися

Вхід до облікового запису

Username
Пароль *
Запам'ятати мене

Створити обліковий запис

Поля помічені зірочкою (*) є обовязковими для заповнення.
Name
Username
Пароль *
Підтвердження паролю *
Електронна адреса *
Підтвердження електронної адреси *

Цитата дня 

Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом. Ліна Костенко

Останні коментарі 

 • Ірина Стеценко 14.08.2015 10:43
  Доброго дня! А ще мені хочеться розповісти про журнал "Джміль" (живопис, музика, література ...

  Детальніше...

   
 • Танита 02.07.2015 13:23
  Чувствуется, что автор реферата - педагог-практик . Хороший материал для работы учителя-воспита ...

  Детальніше...

   
 • ніка 30.05.2015 15:06
  Прикольно :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: ;-) ;-) ;-)

  Детальніше...

Пошук по сайту 

Святковий календар 

Зараз на сайті 

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі

Календарне планування. Українська мова 3 клас І семестр 


За підручником М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко

«Рідна мова», 3 клас, Київ «Освіта», 2003

І семестр

62 години - 4 години на тиждень

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Сторінки підручника

Дата

МОВА Й МОВЛЕННЯ

1.

Українська мова – державна мова України.

Український алфавіт.

Впр.1-7

С. 4-7

 

2.

Мови інших народів. Близькоспоріднені мови. Наша рідна мова. Впр.8-13

С. 7-9

 

3.

Усне мовлення, його основні особливості.

Впр.14-20

С. 9-12

 

4.

Особливості писемного мовлення. Впр. 21-24

С. 12-15

 

5.

Культура мовлення.

Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості. Впр. 25-38 (словн.сл., с.60)

С.15-20

 

6.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Усне та писемне мовлення. Звертання.

Зош.,с.3-4

 

7.

Тематичне оцінювання з теми «Мова і мовлення».

Тестування. Повторення та закріплення вивченого.

Контрольна робота. Діалог. (без дати)

   

ТЕКСТ

8.

Аналіз контрольної роботи. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Заголовок. Добір до текстів заголовків.

Впр. 39-48

С. 21-25

Тем.бал

9.

Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки. Впр. 49-56

С. 25-28

 

10.

Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту. Впр. 56-61

С. 28-30

 

11.

Зв’язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними способами зв’язку. Частини тексту.

Впр. 62-69

С.30-34

 

12.

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

Впр. 70-73

С. 35-37

 

13.

Складання текстів-інструкцій.

Впр. 74-76

С. 37-38

 

14.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Ти і твій співрозмовник. Складання оповідання за малюнком, планом.

Зош.,с.4-7

 

15.

Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних.

Впр. 77-80

С.38-39

 

16.

Складання письмових запрошень і привітань.

Впр. 81-86

С.40-42

 

17.

Тематичне оцінювання з теми «Текст». Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички. Тести.

Повторення вивченого.

Контрольна робота. Аудіювання (без дати)

   

РЕЧЕННЯ

18.

Аналіз контрольної роботи.

Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

Впр. 87-90

С.43-45

Тем.бал

19.

Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками. Впр. 91-96

С. 45-47

 

20.

Вироблення вміння інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення. Звертання й розділові знаки у спонукальних реченнях.

Впр. 97-105

С. 47-50

 

21.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

Впр. 106-110

С.50-53

 

22.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Текст. Текст-розповідь. Складання оповідання за малюнком.

Зош.,с.8-9

 

23.

Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв’язок між членами речення.

Впр. 111-122

С.53-56

 

24.

Тематичне оцінювання з теми «Речення». Диктант. Зв’язок між членами реченнями.

Контрольна робота. Диктант 1 (під датою)

   

Слово. Значення слова

25.

Аналіз контрольної роботи. Слова з прямим і переносним значенням.

Впр. 123-127

С.57-58

Тем.бал

26.

Слова, що мають кілька значень.

Впр. 128-132

С. 58-61

 

27.

Слова, які звучать і пишуться однаково.

Впр. 133 -136

С.61-62

 

28.

Слова, близькі за значенням (синоніми). Робота над синонімами.

Впр. 137-140

С. 62-63

 

29.

Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів.

Впр. 141-145

С. 64-65

 

30.

Урок зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок.

Зош.,с.10-11

 

31.

Слова, протилежні за значенням (антоніми).

Впр. 146-151

С.65-67

 

32.

Тематичне оцінювання з теми « Речення», «Значення слова». Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички. Повторення вивченого.

Контрольна робота. Мовна тема 1(під датою) 

   

Будова слова

33.

Аналіз контрольної роботи. Закінчення слова. Роль закінчень для зв’язку між словами в реченні.

Впр. 152-157

С. 68-70

Тем. бал

34.

Основа слова.

Впр. 158-162

С.70-72

 

35.

Загальне уявлення про частини основи.

Впр. 163-167

С. 72-73

 

36.

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

Впр. 168-172

С.74-75

 

37.

Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова.

Впр. 173-177

С.76-77

 

38.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Засоби зв’язку речень у тексті. Складання розповіді.

Зош.,с.12-13

 

39.

Розрізнення слів з омонімічними коренями.

Впр. 178-182

С.77-79

 

40.

Чергування голосних звуків [о, е, і] в коренях слів.

Впр. 183-187

С.79-80

 

41.

Чергування приголосних звуків [г, к, х] – [з, ц, с]- [ж, ч, ш] у коренях слів.

Впр. 188-195(словн.сл., с.24)

С. 81-83

 

42.

Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [с], [и]. правило написання слів з цими звуками.

Впр. 196-200

С. 84-85

 

43.

Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих.

Впр. 201-209 (словн.сл., с.41)

С. 86-89

 

44.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема і мета в текстах. Текст-розповідь.

Зош.,с.14-15

 

45.

Перевірка мовленнєвих умінь і навичок.

Контрольна робота. Диктант 2 (під датою)

   

46.

Аналіз контрольної роботи. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота із словником.

Впр. 210-216(словн.сл.)

С.89-91

 

47.

Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних. Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. Впр. 217-225

С. 91-95

 

48.

Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

Впр. 226-235(словн.сл., с.29)

С. 95-98

 

49.

Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка».

Впр. 236-245 Списування

С. 98-99

 

50.

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів.

Впр. 240-245

С. 99-101

 

51.

Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання однозвучних префіксів і прийменників.

Впр. 246-254

С. 101-104

 

52.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Текст – опис «Калина під моїм вікном». 

Зош.,с.16-17

 

53.

Правопис префіксів роз-, без-

Впр. 255-260

С. 104-106

 

54.

Тематичне оцінювання. Самостійна робота. Вимова і правопис слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-.

Впр. 261-265.

С.106-108

 

55.

Аналіз самостійної роботи. Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-.

Впр. 266-269

С.108-109

 

56.

Правило вживання апострофа після префіксів.

Впр. 270-273.

С.109-110

 

57.

Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів.

Впр. 274-277

С.110-111

 

58.

Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною слова.

Впр. 278-289

С.112-115

 

59.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору про мороз за поданим початком і планом.

Зош.,с.18-19

 

60.

Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні уміння й навички.

Контрольна робота. Мовна тема 2(під датою)

   

61.

Аналіз контрольної роботи . Правопис слів із суфіксом –ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль. Порядок усного розбору слів за будовою.

Впр. 290-298

С. 115-119

Тем.бал

62.

Підсумковий урок за І семестр.

Впр. 299-305

С. 119-123

 

 

 

 
Коментарі   

 
0 #2 Kandice 11.01.2015, 12:12
Be bound to get your lender's agreement to receive your overdue in.

Here is my web-site; car title loans: http://soundtag.info/location/car-title-loan-san-diego-ca
Цитата
 
 
+2 #1 настошка* 08.09.2013, 18:58
:P
Цитата
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити